top of page
היבטים שונים בחשיבה יוצרת
אין ילד שאי-אפשר לקרב לליבו ולשליטתו כל מושג בכל גיל!
סדרת חוברות של פרופסור גדעון כרמי
ניתן לעיון על ידי לחיצה על דף בחוברת
חינוך לחשיבה יוצרת במתמטיקה ופיזיקה כחוויה אסטתית
חינוך לחשיבה יוצרת במתמטיקה ופיזיקה כחוויה אסטתית

 

תוכנית חשיבה יוצרת

 

תוכנית קרב למעורבות בחינוך

 

מה נשאר לפתח בח''י

 

bottom of page