top of page
היבטים שונים בחשיבה יוצרת
אין ילד שאי-אפשר לקרב לליבו ולשליטתו כל מושג בכל גיל!
סדרת חוברות של פרופסור גדעון כרמי
ניתן לעיון על ידי לחיצה על דף בחוברת

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2
חינוך לחשיבה יוצרת במתמטיקה ופיזיקה כחוויה אסטתית
page_1.jpg
page_1.jpg

press to zoom
page_2.jpg
page_2.jpg

press to zoom
page_5.jpg
page_5.jpg

press to zoom
page_1.jpg
page_1.jpg

press to zoom
1/5
page_1.jpg
page_1.jpg

press to zoom
page_2.jpg
page_2.jpg

press to zoom
page_7.jpg
page_7.jpg

press to zoom
page_1.jpg
page_1.jpg

press to zoom
1/7
חינוך לחשיבה יוצרת במתמטיקה ופיזיקה כחוויה אסטתית

 

תוכנית חשיבה יוצרת

 

page_1.jpg
page_1.jpg

press to zoom
page_2.jpg
page_2.jpg

press to zoom
page_11.jpg
page_11.jpg

press to zoom
page_1.jpg
page_1.jpg

press to zoom
1/11
תוכנית קרב למעורבות בחינוך

 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6
מה נשאר לפתח בח''י

 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3
bottom of page