top of page

חינוך לחשיבה יוצרת במטימטיקה ובפיזיקה כחוויה אסטתית

פרופסור גדעון כרמי, פרויקט חשיבה יוצרת

 

תוכנית ח''י החלה את דרבה בשנות השבעים והשמונים במחלקה להוראת המדעים (והמתטיקנה) של האוניברסיטה העברית, בתמיכת האגף לתוכנית לימודים של משרד החינוך. המחקרים הקוגנטיביים המבוקרים שבעו מנסיון השדה העשיר שהצטבר בעבודתה של התוכנית, הפכו לימים ליסוד גישתה, ובוצעו במכון לחקר הטיפוח בחינוך של ביה''ס לחינוך הא''ע. מחקרים אלו נתמכו ע''י המועצה הלאומית למחקר ולטיפוח של משרד רוה''מ.

פרוירט חשיבה יוצרת הינו תוכנית לימודים הכוללת 24 פרקים ללימוד הפיסיקה של ניטון וגלילאי מיומנויות וקוגניטיביות בסיסיות, לילדי הגן ועד ילדי כיתה ג'. כל פרק נלמד תוך גילוי הזד האנושי הרלוונטיות האישית שלו לחיי הילד.

פריצת הדרך של החינוך המדעי בח''י טמונה בשיטותיה יוצאות הדופן להקניית מושגים מדעיים וכלי חשיבה לילדים ע''י הרעיונות הפעלתיים שבה. רעינות המאתרים את הקשרים לחיי הילד ולצרכיו הנפשיים כמו: מסה, פרופורציה, כח, יחס ישר, יחס הפוך ואחרים הופכים למשמעותיים לילד. ח''י מעגנת את שיטותיה במרחקים קוגניויביים יחודיים המוכיחים את יעלותה.

אחת ההנחות הבסיסיות של ח''י היא שלכל מושג יש בנוסף לצידו "האפור" והלוגי גם צד "אדום" לוהט, הקשור עמוקות לכלל אישיות הילד, לצרכיו הבסיסיים, לחייו הרגשיים, לדימוי העצמי, ליחסיו עם הקרובים לו ולדמיונו.

דרך הקנייה בח''י שונה ואהובה על הילדים ומניבה תוצאות ברורות. פרויקט ח''י מתמודד עם הנקודות הקשות היותר התוכנית הלימודים בצורה חויתית, יצירתית ונעימה. הילדים מפנימים מושגים המיועדים בדרך כלל לכיתות הגבוהות, מגדילים את יכולתם להתמודד עם אתגרים אנטלרטואליים, אתגרים בעבודה יצירתית ואתגרים חברתיים.

תוכנית ח''י היא פרי הגותו של גדעון כרמי פרופסור לפיסיקה עיונית, פרופסור להוראת המדעים וכמו כן גם פסנתרן צייר ומעצב. התוכנית זו הביא כרמי את נסיונו וידיעתיו לכדי יצירת אלטרנטיבה להוראת המדעים בכיתות הנמוכות. ב-20 השנים נצבר בתוכנית נסיון עשיר בעבודה מעשית כאשר נוסתה בהצלחה רבה בארגנטינה, תאילנד, ונצואלה, ברזיל, מקסיקו, סינגפור ובישראל בכ-140 בתי ספר וגנים המסגרת "תוכניות הבית" בתוכנית קרב למעורבות בחינוך.
 

קשר עם אלמנה תמר כרמי

טל. 00972507552622

 

 

tcarmi@netvision.net.il

 

Your details were sent successfully!

bottom of page